Tin tức

Phương pháp hàn hồng ngoại (IR Fusion) là phương pháp hàn không tiếp xúc giữa các bộ phận được hàn, đây là phương pháp hàn ống nhựa hiện tại và có gờ hàn nhỏ nhất trong các phương pháp hàn ống nhựa.
Máy hàn không vết SP 110‑B cho ra các mối hàn chất lượng cao, không có vết, gờ cả trong và ngoài ống sau khi hàn, công nghệ hàn này thường được sử dụng để hàn ống PVDF, PP
Relief valve (RV) là kiểu van thường đóng được dùng để điểu chỉnh hoặc giới hạn áp suất trong hệ thống đường ống hoặc trong bồn chứa, cũng như bảo vệ bơm và các thiết bị khác.

Dự án đã thực hiện

Xem tất cả